Przejdź do treści

Jaki wiek oraz staż pracy kwalifikują do emerytury?

staż pracy

Emerytura a staż pracy


Każdemu obywatelowi po skończeniu określonego wieku oraz odpowiednim stażu pracy, przysługuje świadczenie finansowe, czyli emerytura. O ile określony z góry wiek nie jest sprawą niejasną, tak obliczenie naszego własnego stażu pracy może sprawiać pewne trudności.

Jak obliczyć nasz staż pracy?

Staż pracy to suma naszych okresów zatrudnienia, które można zaliczyć do ogólnego czasu pracy. Jest to cały czas w naszym życiu, kiedy realizowaliśmy odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Jest to czas przez jaki człowiek był zatrudniony w oparciu o umowę o prace, ale także, zaliczana jest praca za granicą lub prowadzenie gospodarstwa rolnego. Do stażu pracy liczy się także czynna służba wojskowa oraz uczenie się w szkołach lub na studiach wyższych czy doktoranckich. Ciekawą informacją, o której nie wszyscy wiedzą jest to, że urlop wychowawczy również jest liczony. 

Co nie zalicza się do stażu pracy?

Bardzo często wykorzystywana umowa- zlecenie, która jest bardzo chętnie proponowana przez pracodawców. Dzięki swoim korzyściom jest często wybierana, jednak należy mieć na uwadze, że nie jest zaliczana do stażu pracy, ponieważ nie opiera się na kodeksie pracy. Na podobnej podstawie urlopy bezpłatne nie dają nam stażu. O ile prowadzenie gospodarstwa rolnego jest zaliczane, tak każda inna działalność gospodarcza nie jest liczona. Należy o tym pamiętać przy wybieraniu rodzaju podpisywanej przez nas umowy lub o podejmowaniu decyzji dotyczącej własnej działalności gospodarczej. 

Emerytura oraz staż pracy

Tak jak zostało wspomniane, aby otrzymywać świadczenia emerytalne, należy skończyć, określony prawnie w danym państwie, wiek emerytalny. W tym momencie w naszym kraju zostało wskazane, 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Jest to wiek, jaki należy osiągnąć, aby spełnić pierwszy warunek do uzyskania świadczenia emerytalnego. Kolejnym, równie ważnym, jest wspomniany i opisany wcześniej staż pracy. Minimalne lata, jakie należy mieć przepracowane to 20 lat w przypadki kobiet oraz 25, jeśli chodzi o mężczyzn. Pamiętając o wszystkich zasadach dotyczących działań liczących się do naszego stażu, które zostały opisane wcześniej. Przy dokładnym liczeniu, może być pomocny specjalny kalkulator, który z dużą dokładnością oblicza nasz staż pracy, co jest bardzo dużym ułatwieniem i rozwiewa ewentualnie pojawiające się wątpliwości. Trzecim warunkiem, który może wydawać się drobny jednak jest koniecznym i niezbędnym do spełnienia jest opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego. Musi być to składka za przynajmniej 1 dzień, opłacona jako pracownik, ale może być także zapewniona podczas prowadzania działalności pozarolniczej. Wydawać by się mogło, że jest to sprawa oczywista, jednak zawsze należy się upewnić, że wszystkie trzy warunki zostały spełnione.

Gdzie znajdziemy pomoc?

W razie ewentualnych wątpliwości oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oferuje szczegółowe informacje, które są łatwo dostępne i rzeczowo opisane. Ważnym narzędziem, bardzo pomocnym przy pojawiających się wątpliwościach, jest wspomniany już wcześniej kalkulator stażu pracy, który w łatwy sposób pomoże nam uporządkować wszystkie nasze okresy zatrudnienia i obliczyć konkretną sumę lat naszej pracy.  Czasami warto jest się zgłosić do odpowiednich doradców, którzy także mogą nam pomóc w obliczaniu dokładnego stażu prazy oraz upewnią nas co do wszystkich koniecznych formalności.

Podsumowując 

W momencie osiągnięcia, określonego wieku, możemy ubiegać się o świadczenia emerytalne. Jednak wiek to nie wszystko, ponieważ równie ważnym aspektem jest zdobyty przez nas w ciągu życia, staż prazy. Jest to suma całego czasu, podczas którego odprowadzaliśmy składki ubezpieczeniowe wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje kilka wytycznych, co do jego obliczenia, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *