Przejdź do treści

Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, czyli aktywny wypoczynek

turnusy rehabilitacyjne nad morzem

Turnusy rehabilitacyjne stanowią zorganizowany wypoczynek dla osób o podobnych potrzebach w zakresie profilaktyki zdrowia i leczenia. Uczestnicy turnusu mają zbliżone schorzenia oraz rodzaj niepełnosprawności. Podczas turnusu program rehabilitacji uwzględnia potrzeby danej grupy uczestników, a rehabilitacja odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów

Wczasy rehabilitacyjne dla seniorów odbywają się w małych głupach o podobnym typie schorzeń. Prowadzona pod okiem specjalistów rehabilitacja skupiona jest zarówno na potrzebach zdrowotnych pacjentów oraz ich istniejących schorzeniach, a także na mobilizowaniu osób starszych do kontaktów z otoczeniem i większej samodzielności. Wczasy rehabilitacyjne dla seniora prowadzone w ten sposób wpływają na rozwój osobisty oraz aktywność społeczną osób starszych.

Turnus rehabilitacyjny a pobyt sanatoryjny

Podczas turnusu rehabilitacyjnego duża uwaga skupiona jest na poprawie relacji interpersonalnych osób starszych pracujących w grupie oraz na polepszeniu ich stanu zdrowia. Natomiast pobyt sanatoryjny opiera się w dużej mierze na jednostce i jej indywidualnych potrzebach zdrowotnych.

Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, edukacja zdrowotna

Celem turnusów rehabilitacyjnych dla osób starszych jest poprawa kondycji psychofizycznej uczestników. Podczas wypoczynku łączy się działania lecznicze z programami edukacji zdrowotnej, pozwalającymi na zmianę dotychczasowych złych nawyków żywieniowych i zdrowotnych na bardziej świadome i wpływające na poprawę jakości życia.

Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, leczenie schorzeń

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym obejmuje wstępne konsultacje lekarskie oraz dalszą doraźną opiekę lekarską oraz pielęgniarską. W oparciu o wywiad medyczny oraz analizę stanu zdrowia seniora dokonuje się wyboru zabiegów leczniczych oraz zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie uczestników.

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

Zorganizowany wypoczynek dla osób starszych odbywa się przede wszystkim w miejscowościach uzdrowiskowych. Dzięki temu można wykorzystać miejscowe bogactwa w postaci między innymi źródeł wód pitnych czy solanek.

Rehabilitacja nad morzem

Wczasy rehabilitacyjne dla seniorów organizowane nad morzem mają działanie prozdrowotne i wpływają pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne osoby starszej, jak i jej stan fizyczny.

Wczasy rehabilitacyjne dla seniora, wpływ na stan psychiczny

Zorganizowany wypoczynek w grupie osób o podobnych schorzeniach oraz problemach zdrowotnych pozwala na tworzenie silnych relacji interpersonalnych między uczestnikami turnusu. Dodatkowo bliskość morza oraz plaży sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu oraz długim spacerom, zacieśnianiom znajomości i nawiązywaniu przyjaźni. Uczucie bycia ważnym i potrzebnym ma dla seniora ogromne znaczenie oraz wpływa pozytywnie na jego samopoczucie, korzystne postrzeganie siebie wśród innych uczestników oraz pewność siebie.

Wczasy rehabilitacyjne dla seniora, wpływ na stan fizyczny

Niewątpliwym atutem wczasów rehabilitacyjnych dla osób starszych organizowanych nad morzem jest unikatowy klimat oraz jego dobroczynny wpływ na zdrowie. Drobiny wody zawieszone w nadmorskim powietrzu tworzą aerozol bogaty w jod, którego zawartość przekracza zdecydowanie poziomy obserwowalne na pozostałym obszarze kraju.

Wczasy rehabilitacyjne dla seniora, wpływ jodu na stan zdrowia

Odpowiednia podaż jodu jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, pełniącej ważną rolę w organizmie. Poprzez wydzielane hormony dokrewne wpływa ona na pracę układu nerwowego, układu krążenia oraz metabolizm i pracę mięśni. Zaburzenia pracy tarczycy mogą prowadzić do jej niedoczynności, objawiającej się przewlekłym zmęczeniem i osłabieniem, rozdrażnieniem, wzrostem wagi, kołataniem serca czy złym stanem włosów i paznokci. W celu regulacji pracy tarczycy stosuje się leczenie preparatami hormonalnymi oraz suplementację jodem. Natomiast podczas pobytów nadmorskich dochodzi do naturalnego uzupełnienia poziomu jodu w organizmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *