home2 2018-05-08T07:52:22+00:00

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) w maju 2018 roku rozpoczyna II edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Senior Znaczy Szacunek”. W maju i czerwcu w wybranych miastach w Polsce pojawią się miasteczka seniora. Odwiedzający będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań zdrowotnych oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej, technologicznej oraz bezpieczeństwa konsumenckiego podczas wykładów i warsztatów.

Partnerem technologicznym majowej odsłony kampanii „Senior Znaczy Szacunek” jest operator sieci komórkowej Play, a Partnerem Strategicznym Fundacja Ziko dla Zdrowia.
Partnerami instytucjonalnymi są miasta, w których odbywają się poszczególne wydarzenia. W maju będą to: Chorzów, Opole, Piekary Śląskie i Nysa

Nadchodzące Wydarzenia

Zobacz wszystkie

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER

Certyfikat umożliwi szybką identyfikację Twojej - przyjaznej seniorom oferty.

PARTNER MEDIALNY

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) rozpoczął jesienią 2017 roku kampanię informacyjno-edukacyjną Senior Znaczy Szacunek dotyczącą certyfikatu OK SENIOR przyznawanego sprawdzonym produktom i usługom adresowanym do osób starszych.
2000 osób wzięło udział w wykładach „Seniorze nie daj się oszukać!”
8 mln Polaków usłyszało o kampanii Senior Znaczy Szacunek dzięki promocji w telewizji i lokalnych mediach.
Strategicznym Partnerem kampanii Senior Znaczy Szacunek, upowszechniającej wiedzę na temat bezpieczeństwa konsumenckiego i roli znaku jakości OK SENIOR była firma TAURON. Na przykładzie usługi Serwisant 24 promowane były wartości, o których mówi program certyfikacji OK SENIOR.
Więcej informacji na stronie: www.oksenior.pl

Firmy, które wzięły udział w projekcie

?