home2 2018-06-20T08:54:47+00:00

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) w maju 2018 roku rozpoczął II edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Senior Znaczy Szacunek”. W maju i czerwcu w wybranych miastach w Polsce pojawiły się miasteczka seniora. Odwiedzający mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań zdrowotnych oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej, technologicznej oraz bezpieczeństwa konsumenckiego podczas wykładów i warsztatów.

Partnerem technologicznym majowo-czerwcowej odsłony kampanii „Senior Znaczy Szacunek” był operator sieci komórkowej Play, a Partnerem Strategicznym Fundacja Ziko dla Zdrowia.
Partnerami instytucjonalnymi były miasta, w których odbywały się poszczególne wydarzenia. W maju były to: Chorzów, Opole, Piekary Śląskie i Nysa, w czerwcu natomiast: Bochnia, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Jastrzębie-Zdrój oraz Rybnik.

Nadchodzące Wydarzenia

Zobacz wszystkie

PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER

Certyfikat umożliwi szybką identyfikację Twojej - przyjaznej seniorom oferty.

PARTNER MEDIALNY

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

FOTORELACJE

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) rozpoczął jesienią 2017 roku kampanię informacyjno-edukacyjną Senior Znaczy Szacunek dotyczącą certyfikatu OK SENIOR przyznawanego sprawdzonym produktom i usługom adresowanym do osób starszych.
2000 osób wzięło udział w wykładach „Seniorze nie daj się oszukać!”
8 mln Polaków usłyszało o kampanii Senior Znaczy Szacunek dzięki promocji w telewizji i lokalnych mediach.
Strategicznym Partnerem kampanii Senior Znaczy Szacunek, upowszechniającej wiedzę na temat bezpieczeństwa konsumenckiego i roli znaku jakości OK SENIOR była firma TAURON. Na przykładzie usługi Serwisant 24 promowane były wartości, o których mówi program certyfikacji OK SENIOR.
Więcej informacji na stronie: www.oksenior.pl

Firmy, które wzięły udział w projekcie

?